Haljaskatused

Erinevate kukeharjade ja taimekooslustega pakume looduslähedase keskkonna loomist katustele ning vähendame oluliselt katustelt voolava sademevee hulka.

  • Ekstensiivsed katused
  • Semi-intensiivsed katused
  • Intensiivsed katused või katuseaiad

Haljaskatuste eelised

  • Vihmavee akumuleerimisega seoses vähendab oluliselt koormust sademevee kanalisatsioonile
  • Energiasäästmine kütmise ja jahutamise arvelt (suvel jahedam, talvel soojem)
  • Veekindla aluskihi eluea pikendamine 2-3 korda
  • Esteetilise ja looduslähedase keskkonna loomine
  • Tolmu vähendamine ja õhu kvaliteedi parandamine
  • Bioloogilise mitmekesisuse suurendamine

Ekstensiivsed haljaskatuste lahendused

Kukehari 0-3 kraadisele katusele

Kukehari 3-10 kraadilisele katusele

Kukehari 10-25 kraadilisele katusele

Kukehari üle 25 kraadisele katusele

Katusaiad

Miljöökatus

Kukeharjakatus

Puisniit, nõmm

Katusepark